Vanuit Dorpsraad Roggel het volgende nieuwsbericht: