ACTIVITEITENSTOP I.V.M. VAKANTIE

Het Seniorenkoor heeft geen repetities meer tot 6 sept.

De yoga en gymnastiek gaan in juli nog door maar daarna is er een vakantiestop.

Gymnastiek start weer op 6 sept. en de yoga op donderdag 9 sept.

Wilt u toch bewegen ga dan naar een wandelgroep of fietsgroep. Een wandelgroep start op dinsdag om 9.30 u bij de parkeerplaats Bezoekerscentrum Leudal aan de Roggelseweg.

Duur wandeling ca. 1 uur.

De tweede wandelgroep start op vrijdagmorgen om 9.00 u bij café Goeden, Op de Bos en wandelt ca. 2 uur.

De fietsgroep start op dinsdagmiddag om 13.30 u vanaf achterzijde Jozefhuis aan de Past. Schippersstraat. Samen wordt er een terras bezocht en koffie met vlaai (voor uw rekening) gebruikt. Rond 17.45 u bent u weer terug in Roggel.

Deze groepen gaan door en deelname is gratis.

KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN

Ons bestuur is dringend op zoek naar mensen die het bestuur kunnen versterken.

Met name jongere senioren zijn van harte welkom omdat we onze activiteiten ook willen

richten op de jongere generatie. Wilt u uw talenten benutten met het organiseren

van leuke activiteiten en zoekt u een zinvolle tijdsinvulling? Meld u dan z.s.m. aan bij het secretariaat mevr. J. Peters-Geelen tel. 49 34 38 of een van de overige bestuursleden.

KROEDWESZEGENING

Op zondag 8 augustus is om 09.30 u een H. Mis in de parochiekerk. Op die morgen vindt ook de Kroedweszegening plaats. Heemkundevereniging Roggel zorgt voor de samenstelling van de Kroedwesboeketjes.

KOERSBALLEN

De Seniorenvereniging wil haar activiteit, koersballen, nieuw leven inblazen.

Het is een van de wekelijks terugkerende activiteiten waarbij u in een klein gezelschap gezellig sportief bezig bent. Voor een breekpunt in de week, waarbij u op een vriendschappelijke wijze contact hebt met medespelers.

Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter.

Er spelen twee teams van 2 spelers tegen elkaar.                                                                                                   

Het ene team met vier zwarte en het andere met vier bruine ballen.

De bedoeling van het spel is, net als bij jeu de boules om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje.

De ballen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van de ballen niet in het midden zit. Daardoor is het koersbal voor iedereen leuk!

Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Indien u belangstelling hebt bieden wij u 2 gratis proeflessen aan.

We starten met koersballen op woensdag 1 september  van 9.30 tot 11.30 uur in Kloeasterhoaf.

Voor meer informatie en opgave kunt U bellen met Paul Schreurs 06-37736557 of Judith Peters 0475-493438.

Op You Tube staan diverse filmpjes over koersballen.

Ook niet leden zijn van harte welkom!