Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van Harmonie Amicitia presenteerde de harmoniecommissie de plannen voor de komende jaren. Op de korte termijn, 14 november, staat een uitwisselingsconcert met fanfare Sint Jozef uit Beringe op het programma. 19 december een kerstconcert i.s.m. zanggroep  Toesjee. Voorjaar 2022, 16 april, willen we weer een culinair concert organiseren. Najaar 2022 staat een reünie concert op de planning. In 2023 gaan we weer groots uitpakken voor de jeugd,  Een “Toppertjes concert” in samenwerking met diverse andere jeugd orkesten. Hieraan gekoppeld een Foute Party concert uitgevoerd door de harmonie. Voor 2024 staan 2 themaconcerten op de agenda, wellicht Ierland en/of Engeland en in het najaar staat de filmmuziek centraal. Voor 2025 gaan we proberen om een concertreis te organiseren. Zelfs de wens voor 2026 wordt al hardop uitgesproken: deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Uiteraard is dit een grove planning die ongetwijfeld nog aan wijzigingen onderhevig zal zijn, maar in ieder geval weer genoeg muzikale hoogtepunten om naar uit te kijken.