Mede namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik iedereen namens de Seniorenvereniging Roggel een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

Terugkijkend op het afgelopen jaar, denkend aan onze dierbaren, de mooie en minder mooie momenten. 2021 was, evenals 2020 een jaar van uitzonderingen. Een jaar waarin wij geconfronteerd werden met het feit dat wij niet alles in eigen hand hebben en meer te maken kregen met ziekte, overlijden en eenzaamheid.

Een jaar waar aanpassingen in werk, opleiding, vrije tijd en leefomgeving noodzakelijk werden. Een jaar waarin een zwaar appel gedaan werd op mensen in de zorg, onderwijs, veiligheid en dienstverlening.

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt van ons ieder om zich aan te passen. Wij worden ons enerzijds sterker bewust van onzekerheden in ons bestaan. Maar anderzijds ook bewust van elkaars afhankelijkheid en verantwoordelijkheid jegens elkaar.

De laatste maand van het jaar is een maand van bezinning, hoop en vertrouwen.

Over de oorsprong van de viering van het kerstfeest doen verschillende verhalen de ronde, maar er is een gemeenschappelijke overeenkomst: nieuw leven. 

De symboliek vinden wij terug in de betekenis van de kerstboom: eeuwigdurende hoop, licht en leven. En de kerstkrans die rond is van vorm, heeft geen begin en geen einde. Dit wordt gezien als een symbool van de eeuwigheid.

Het oud- en nieuwjaar biedt ruimte aan bezinning en hoop. Het is het moment in het jaar dat wij elkaar gelukwensen en goede voornemens maken.

Het zou mooi zijn als wij dat het hele jaar doen: elkaar gelukwensen en vasthouden aan goede voornemens. Voor de ander en voor jezelf.

Dat laatste geldt ook voor de Seniorenvereniging Roggel: goede voornemens en er zijn voor de ander. Wij zullen meer rekening moeten houden met overheidsmaatregelen als gevolg van de coronapandemie. Anderzijds willen wij op verantwoorde wijze alle mogelijkheden benutten om ontmoeting mogelijk te maken. Ook de afgelaste kerstviering 2021 willen wij in het voorjaar een plek geven op het moment dat het kan.

Het is dan ook hier de plek om u te danken voor de ontmoetingen in het afgelopen jaar en de activiteiten die wij samen ondernamen. Een speciale dank aan eenieder die dit mogelijk maakte. U en Uw dierbaren wens ik een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

Mede namens bestuur en vrijwilligers,

Tjeu Van de Laar,Voorzitter Seniorenvereniging Roggel

KERSTGIFT

U kunt het India-project van Kapelaan Rajan Arulraj ondersteunen door overboeking van uw gift naar rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van Pope Francis Home AnbuIllam. Uw gift wordt besteed aan levensonderhoud en studie van doofstomme kinderen en kinderen uit arme gezinnen die intern verblijven in een internaat in Zuid-India.

U herkent het misschien wel. U hebt een cadeaubon gekregen, waar u niets mee doet. Hij ligt ergens in een la, maar u komt er niet aan toe om deze te besteden. Komt dit u bekend voor? Overweeg dan om uw cadeaubon die nog geldig is aan het Missiebureau te doneren. 

Voor elke ingeleverde cadeaubon ontvangen zij een ruime vergoeding, die ze gebruiken om projecten in missielanden te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een VVV-bon, een cadeaubon van de Mediamarkt of een nationale Bioscoopbon. Wilt u een cadeaubon, of misschien wel meerdere cadeaubonnen, doneren? U kunt ze inleveren bij het secretariaat Mevr. Peters, Heufke 16. Zij zorgt ervoor dat de cadeaubonnen worden ingeleverd bij het Missiebureau. Ook deze opbrengst gaat naar het project van Kap. Rajan Arulraj.