Het huidig Stichtingsbestuur van La Rochelle heeft te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden per 1 januari 2022.

Dit was voor Open Club Roggel, een Federatie van dertien verenigingen, reden om, samen met de  gebruikers van La Rochelle, actie te ondernemen richting Stichtingsbestuur, als huurder en exploitant, en de Gemeente Leudal, als eigenaar en verhuurder van het gebouw.

Verschillende gesprekken hebben plaatsgevonden en de gemeente is bereid, in een overgangssituatie, er zorg voor te dragen dat activiteiten doorgang kunnen vinden.

Het gezamenlijke verenigingsleven van Roggel vindt belangrijk dat gewerkt wordt aan een succesvolle doorstart van La Rochelle met nieuw elan, nieuw beleid en een nieuw te vormen bestuur.

Op zaterdag 18 december heeft Open Club Roggel aan een afvaardiging van de diverse verenigingen, genodigden van het Overleg Orgaan Gemeenschapsvoorzieningen Leudal (OOG) en de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) haar visie gepresenteerd met betrekking tot doelstelling, werkwijze en structuur.

Samen met gebruikers en betrokkenen de schouders eronder zetten en invulling geven aan ons gemeenschapshuis. “De Hoeskamer van Roggel”, die de kern van Roggel levendig houdt voor alle inwoners, jong en oud.Een gemeenschapshuis dat tevens een belangrijk uithangbord kan zijn voor bedrijven en instellingen, als sponsor en als gebruiker.

JIJ DOET TOCH OOK MEE

Wij zoeken leden voor een viertal werkgroepen die inhoud en vorm gaan geven aan ons gemeenschapshuis. Het betreft de werkgroep Activiteiten, de werkgroep Beheer en Organisatie, de werkgroep PR en Communicatie en de werkgroep Financiën/exploitatie. Dit vormt mede de basis voor de samenstelling van een nieuw bestuur.

Op zaterdag 15 januari 2022 vindt om 13.00 uur een vervolgbijeenkomst plaats in de kantine van SV Roggel. Je krijgt dan meer informatie en uiteraard kun jij jouw vragen stellen en jouw deelname bevestigen.

MELD JE AAN

Heb je interesse en wil jij jouw talent en ambitie inzetten. Meld je dan aan bij het secretariaat van Open Club Roggel. E-mail: info@ocroggel.nl onder vermelding van jouw naam, e-mailadres en “Ik zet La Rochelle op de kaart”.

Alvast dank namens de Federatie van Verenigingen, Open Club Roggel.