Namens Rabobank mocht Wim Geelen zaterdag 8 mei tijdens de repetitie een cheque uitreiken aan Harmonie Amicitia. Hiermee levert de Rabobank een bijdrage aan de nieuwe website ut Roggels Keteerke. Zo versterkt de Rabobank de lokale leefomgeving en maken ze het verschil. Trots dat ze hieraan hun steentje mogen bijdragen. Goed voor de Harmonie en goed voor de Roggelse gemeenschap! ” #decoöperatieverabobank #persoonlijkecoöperatieveimpact