Tijdens het verkiezingsdebat Leudal op 10 maart worden een zestal stellingen behandeld.  De komende weken worden deze stellingen achtereenvolgens gepubliceerd om hieruit wellicht al wat reacties te vernemen die tijdens het debat kunnen worden besproken.

De eerste stelling luidt: ‘De gemeente Leudal moet snel meer huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren om tekorten aan personeel in de landbouw en industrie te compenseren’.

Naast deze stelling komen nog vijf andere stellingen aan bod die ingaan op zaken die leven onder ondernemers in Leudal. Wilt u daarbij zijn, in het BusinessCentrum te Roggel of via de livestream? Geef u dan op via de volgende link: https://lnkd.in/eaN_czJN