Het lentenummer 2022 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de studiegroep Leudal, is verschenen.

Gratis de 4 nummers van 2021 bij abonnement!

De abonnees kunnen weer genieten van een aantal gevarieerde artikelen o.a.:

  • Bert Heijnen is op bezoek geweest bij Adelin Remy uit Horn. Hij gaat in op de aparte levensloop van deze van oorsprong Belgische psycholoog, die goed ingeburgerd is in de Hornse gemeenschap.
  • Hans Smulders is als natuurfotograaf veel op pad in het Leudal. Hij beschrijft een nis in een hartvormige eikenboom aan de Meulenkamp in Heythuysen, waarin vanaf 2013 een kruisbeeldje is geplaatst, dat door vernielzucht vaak werd beschadigd maar telkens weer hersteld of vervangen. In een fotocollage geeft hij een beeld hiervan.
  • Jo Wijnen beschrijft op zijn kenmerkende humoristische wijze het belang van het paard in vroeger tijden. Op allerlei gebied werd dit dier ingezet als krachtbron en transportmiddel, totdat het eind vijftiger jaren bijna onopgemerkt uit het dorpsbeeld verdween.
  • Ad Thomassen gaat in op de oprichting en het einde van Harmonie Beatrix uit Horn, die ontstond uit een dorpse klassenstrijd. Hij schreef een boek hierover.
  • Enkele leden van IVN en de Studiegroep Leudal beschrijven opvallende wegbermplanten in en rondom het Leudal. In dit nummer het geel walstro.
  • In een aantal uitgebreide artikelen geeft Ruud Spee zeer interessante tekst en uitleg over het Leudal in (land)kaarten, waarbij hij in het vierde artikel de nieuwe topografische kaarten van 1955 en 1958 onder de deskundige loep neemt.
  • Pieter Knippenberg duikt in de historie van het zangonderwijs via de Ward-methode, waarbij kinderen uit Haelen en Horn in 1928 de krant haalden.
  • Kort voor zijn overlijden schreef Gerrit van Heusden nog een interessant artikel over het wegennet in en rond het Leudal. In dit nummer het tweede deel over de hoofd- en zijwegen door het Leudal.
  • Thijs Zeelen vertelt uitgebreid over de zachte winter van 2021 met in de weerhistorie de extreme koudegolf vanaf carnaval 1929, waarbij ‘de Maas met ijs ging’.
  • Op de achterzijde een aantal mooie vergelijkingsfoto’s van Buggenum in 2016 en 2022.

Het geheel is met circa 35 foto’s en illustraties verlucht. Hebt u belangstelling voor de cultuurhistorie en de natuur in het Leudalgebied, dan kunt u voor slechts 17 euro met ingang van 2022 abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u bovendien gratis alle 4 nummers die in 2021 zijn verschenen. U kunt zich opgeven als abonnee per e-mail via studiegroep.leudal@hetnet.nl of telefonisch via administrateur Peter Terstappen 06-53530871 of via redactievoorzitter Frits van Horne 0475-593767.