Op donderdag 29 december gaan we in de omgeving van Bezoekerscentrum Leudal op zoek naar nóg of álweer bloeiende planten. Het overkoepelend orgaan Floron verzamelt deze gegevens om de gevolgen van klimaatverandering aan te tonen.

Ga je mee?  Donderdag 29-12-2022 van 10.30-11.30 uur bij Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen. Tijdens de afrondende optelling staat er wat warms klaar. Aanmelden gewenst via e-mail ghl.balieteam@gmail.com of telefonisch 0475 497010. Meedoen is gratis.