Het afgelopen jaar hebben onze windmolens goed gedraaid en voor een mooi financieel resultaat gezorgd. Daarom werd in onze Algemene Ledenvergadering van 14 november 2022 besloten om ook diegenen die het moeilijk hebben met de gestegen kosten van levensonderhoud niet te vergeten en een donatie van EURO 25000 te verdelen over  twee voedselbanken in onze gemeente.

Stichting Voedselbank Midden-Limburg heeft ten doel het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen gratis voedselpakket.

Daarnaast streven zij naar het verhogen van de zelfredzaamheid en de sociale reactivering van de deelnemers. Vandaar ook ons motto “niet voor brood alleen“.

Als organisatie zijn zij neutraal en onafhankelijk.

Bij het realiseren van onze doelstelling werken zij uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers zien daarbij af van een vrijwilligersvergoeding, alleen noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Foto: Ger Boerenboom, voorzitter van de Voedselbank Midden Limburg neemt de Cheque van 20.000 EURO  in ontvangst.

DiaNico is ontstaan vanuit de parochie cluster Tabor in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers.

De naam DiaNico komt van Diaconie ( dienst verrichten aan mensen, uit christelijk oogpunt) en Nicolaas (staat symbool voor vrijgevigheid).

De werkgroep wil zich breed inzetten binnen het cluster (Heythuysen, Baexem, Leveroy, Grathem en Kelpen-Oler), maar ook voor de overige kerndorpen binnen de gemeente Leudal. Daar waar noden en vragen zijn. In samenwerking met het clusterkerkbestuur en vele vrijwilligers uit de omgeving, zetten wij ons belangeloos in voor (jonge) gezinnen. Verder staan wij ook open voor (eenzame) ouderen en mensen met een beperking. Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, op welk gebied dan ook, kan en mag bij ons aankloppen.

Foto: Pastoor  Vankan van de stichting DiaNico ontvangt een Cheque van 5000 EURO.

Wilt u nadere informatie over dit persbericht?

Neem dan contact op met bestuurslid Wim Geelen van Leudal Energie

Telefoon: 06 43877018

wimgeelen@leudalenergie.nl