Het jaarlijkse uitstapje voor alle leden, vrijwilligers en niet-leden vindt plaats op 30 augustus 2022.

Wij vragen u een geldig identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen.

LET OP: Uw paspoort is verlopen als de geldigheidsdatum is verstreken.

               De aanmeldtermijn, dus meldt u meteen aan. Bus VOL=VOL!

Om 07.45 u staat de bus van Ghielen gereed bij de parkeerplaats Chinees, hoek Molenweg/Brugstraat. Uiterlijk vertrek 07.55 u.

We beginnen deze dag met een kopje koffie met iets lekkers bij het bijzondere Museum ’t Brabants Leven in Den Dingen.

Hierna krijgt u een rondleiding die zelfs door het huis, woon- en slaapkamer van Jo en Riek gaat, waar ze zelf ’s nachts nog in de bedstee slapen….net als vroeger!

In Den Bosch gebruiken we de lunch bij Bakkerij Royal. Vanaf de bus is het ca. 300 meter lopen. ’s Middags maken we een 1 uur-durende rondvaart door het centrum van Den Bosch maar ook door het prachtige buitengebied. Van Bakkerij Royal naar de boot is het 100 m lopen. Na de rondvaart is er nog de tijd om de stad op eigen gelegenheid te verkennen.

We sluiten deze dag af met een heerlijk diner bij restaurant De Platte Vonder in Someren-Eind.Tijdstip terug in Roggel (o.v.b.) 20.30 uur.

De totale kosten ad € 81,- per persoon bestaan uit: koffie met iets lekkers, rondleiding en bezoek Museum ’t Brabants Leven Den Dungen, lunch, rondvaart Den Bosch,driegangendiner, service- en admin. kosten en de busreisvice versa.

Opgave voor 30 juli bij mevr. J. Peters-Geelen tel. 49 34 38 of per mail jpetersgeelen@home.nlNa 30 juli kunnen wij helaas geen aanmeldingen of annuleringen meer verwerken i.v.m. de reserveringen.

Voor personen die uitsluitend dieetvoeding mogen gebruiken of voor de reis een eigen rollator gebruiken: vermeld dit bij telefonische opgave ofmail uitsluitend naar bovenstaand adresvόόr30 juli.We verwachten van alle leden die mee willen reizen

een opgave!

De leden die een machtiging hebben voor automatische incasso: afschrijving vindt plaats op 30 juli.Voor diegenen diegeen automatische incasso hebben en zelfbetalen:  graag betaling vόόr30 juliop bankrekeningnummer NL82 RABO 0144 2176 94 ten name van Seniorenvereniging Roggel met vermelding uitstapje Den Bosch en uw telefoonnummer.Uw bankbetaling is dan tevens opgave.Wij wensen u allen een prettige dag toe!