Op initiatief van de dorpsraad Roggel is er een uitnodiging verstuurd naar alle fracties van de gemeenteraad van de gemeente Leudal om een bijeenkomst te beleggen waarin de toekomstbestendigheid van een leefbaar centrum van Roggel centraal stond. Op 16 maart heeft dit overleg plaatsgevonden. Hieronder vindt u een verslag van dit overleg.