Ook dit jaar doet harmonie Amicitia weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. De opbrengst van deze actie besteden we aan het muziekonderwijs van de jeugdige muzikantjes. Draagt u de muziek in het dorp een warm hart toe dan geef uw stem aan Harmonie Amicitia!

Bij voorbaat dank