Op maandag 4 september jl. zijn tijdens de eerste netwerkbijeenkomst 6nieuwe partners toegetreden tot het Leudals Taalakkoord. Dit betreft Naoberzorpunt Roggel, SOSL, De Zorggroep, Zorgmies, Stichting ABC, Seniorenvereniging Grathem. Allen ontvingen een certificaat van wethouder Huub van Helden.

In het Leudals Taalakkoord staat de aanpak van laaggeletterdheid centraal. Bibliocenter, Stichting Lezen en Schrijven, Synthese en de gemeente zetten hier sinds september 2022 gezamenlijk de schouders onder waarbij ernaar gestreefd wordt om zoveel mogelijk (maatschappelijke) organisaties aan te laten sluiten.

Groeiend besef
Wethouder Huub van Helden: ‘Meedoen in de samenleving begint vaak bij lezen en schrijven. Het doorbreken van het taboe dat er rond laaggeletterdheid heerst, is een eerste stap richting persoonlijke groei. Daar zetten we ons gezamenlijk voor in. Het is goed om te zien dat dit besef in de samenleving groeit en dat zich nieuwe organisaties hebben aangesloten bij het taalakkoord.’ 

De week van
Rond de ‘Week van Lezen en Schrijven’ (8 t/m 15 september) wordt hier aan de hand van een aantal activiteiten extra aandacht voor gevraagd. Zo organiseert Bibliocenter onder andere op 7 september een taalwandeling in het Natuurgebied Leudal en op 13 september is een medewerker van de gemeente aanwezig in de schaftwagen op het Herman Meddenplein in Nunhem om met inwoners het gesprek aan te gaan over lezen en schrijven. Tevens is op 14 september taalbingo in het Baexheimerhuuske in Baexem.

Doe mee!
Organisaties, verenigingen en ondernemers die zich willen aansluiten bij het Leudals Taalakkoord vinden op www.leudal.nl/laaggeletterdheid meer informatie.