Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. We streven ernaar dat iedereen meedoet.

In Leudal houden wij ons o.a. bezig met Mantelzorgondersteuning, Jongerenwerk, sociaal werk/preventie jeugd, armoede & minimabeleid, samenlevingsopbouw en laaggeletterdheid.

Met betrekking tot het armoede- & minimabeleid doen wij onderstaande:

  • Vroegsignalering

Op 1 januari 2021 is de vroegsignalering opgenomen in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Een aantal organisaties is op grond van die wet verplicht betalingsachterstanden te melden aan de gemeente.

Het gaat momenteel om:

  • Zorgverzekeraars
  • Woningbouwcorporaties
  • Energieleveranciers
  • BSGW
  • Drinkwatermaatschappijen

De gemeente heeft een wettelijke taak om met de verstrekte gegevens inwoners te (laten) benaderen en ondersteuning aan te bieden.

Eén van de uitvoeringsorganisaties in Leudal is Synthese.

  • Financieel Informatie Punt(en)

Iedere week op dinsdag van 14:00 tot 16:00 in Ittervoort en op woensdag van 14:00 tot 16:00 in Heythuysen organiseren wij i.s.m. het Bibliocenter de FIP’s (Financieel Informatie Punten).

               Vanaf 14 oktober hebben wij ook een FIP in Grathem. Dat wordt gehouden samen met het Repair Café iedere tweede zaterdag van de maand.

In de bijlage hebben wij de flyers van Heythuysen, Grathem en Ittervoort toegevoegd. Bij deze informatiepunten kunnen mensen op een laagdrempelige manier terecht met een vraag over financiën, toeslagen, subsidies, verlengen van documenten, zoals ID, rijbewijs, etc. Maar ook voor declaraties bij o.a. zorgverzekeraars via de app. Zeker in de hedendaagse tijd van de digitalisering wordt het voor inwoners (jong en oud) steeds lastiger.

  • Thuisadministratie

Synthese is een vrijwilligersorganisatie. Bovenstaande diensten worden verleend door vrijwilligers. Zo ook de Thuisadministratie (zie bijgevoegde flyer). Mensen die om welke reden dan ook niet (meer) in staat zijn de eigen administratie bij te houden kunnen bij Synthese terecht. Vaak vragen mensen ondersteuning bij (beginnende schulden) of wanneer een dierbare wegvalt door ziekte of overlijden die normaal altijd de administratie deed. Thuisadministratie kan zelf aangevraagd worden bij Synthese of er komt een signalering/doorverwijzing van andere instanties zoals bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk, huisarts of Financieel Informatie Punten of de vroegsignalering.

Een belangrijk thema binnen Leudal is Laaggeletterdheid. Van de 37.000 inwoners die Leudal rijk is zijn er ongeveer 4.000 mogelijk laaggeletterd en hebben dus moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

In september afgelopen jaar hebben 4 partijen- het Leudals Taalakkoord ondertekent. Dat zijn de gemeente Leudal, Stichting Lezen en Schrijven, Bibliocenter en Synthese. Binnen Leudal zijn wij druk bezig om te zorgen dat stichtingen, verenigingen en professionele organisaties zich aansluiten bij dit Taalakkoord en het thema Laaggeletterdheid bespreekbaar maken in Leudal.