Op donderdag 9 november 2023 zal voor de 23ee keer de jaarlijkse Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen plaatsvinden. De herdenking vindt ieder jaar plaats op de donderdag die het dichtst bij de bevrijdingsdatum van het Leudal (15-17 november) ligt. Dit jaar is om organisatorische redenen een uitzondering hierop gemaakt. Het is nu 79 jaar geleden dat het Leudal werd bevrijd.

Sinds de oprichting van het unieke Monument van Verdraagzaamheid in maart 2001 wordt de plechtigheid georganiseerd door de Stichting Herdenkingsmonument Militairen in samenwerking met de gemeente Leudal.

De Stichting wil de huidige en toekomstige generaties bewust maken van het feit dat verdraagzaamheid noodzakelijk is om de verschrikkingen van een oorlog te voorkomen en tevens in detail de geschiedenis van te tweede wereldoorlog in Midden-Limburg en in het bijzonder de achtergronden van de gesneuvelden te onderzoeken en door te geven.

In de loop van de jaren is deze unieke herdenking uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren en een van de grootste herdenkingen in Nederland.

Er zullen waarschijnlijk voor de laatste keer enkele hoogbejaarde veteranen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te gast zijn, evenals Joodse slachtoffers van de Holocaust. Daarnaast zullen diverse hoogwaardigheidsbekleders ,waaronder enkele ambassadeurs, de herdenking bijwonen,

Het monument werd in maart 2001 onthuld ter nagedachtenis aan de meer als 670 militairen afkomstig uit 11 landen – waaronder ook Duitsland en Oostenrijk – die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Midden-Limburg ten westen van de Maas om het leven kwamen. Uit historisch onderzoek door de Stichting blijkt dat er tientallen gesneuvelden meer in dit gebied om het leven zijn gekomen als aanvankelijk gedacht. Op dit moment zijn er  835 gesneuvelden geïnventariseerd.

In de afgelopen jaren is de Stichting door intensief onderzoek in binnen- en buitenland erin geslaagd om 270 gesneuvelden een gezicht te geven. Tijdens de herdenking zullen deze foto’s, die op metalen bordjes zijn afgedrukt, op een prominente plek in de omgeving van het monument worden geplaatst om hen, ook op de dag van de herdenking, een gezicht te geven. Een voorbeeld hiervan zijn de Brit Alexander Cossey en de Duitser Christoph Ahlers.

Private Alexander Cossey was kok bij de C-compagnie 9e parachute Regiment. Zijn eenheid kwam op 23 januari 1945 rond de middag vanuit de Ardennen in Horn aan met als taak het bewaken van de maasfrontlijn. De keuken van de eenheid werd op Casquettenhof in Horn ingericht. Rond 16:15 uur vielen er twee Duitse granaten voor de ingang van de boerderij. Cossey stond net met een andere kok buiten spullen voor de keuken uit te laden en werd dodelijk geraakt door granaatscherven. De andere kok raakte zwaargewond. Alexander Cossey werd begraven in een veldgraf in Heibloem. Zijn stoffelijke overschot werd in 1946 overgebracht naar het Britse militaire kerkhof in Venray.

Christoph Ahlers arriveerde met zijn eenheid de Nachrichten Ersatz Kompagnie 269 (een verbindingseenheid) begin september 1944 op het station in Roermond. De eenheid moest te voet richting het front bij Asten. Toen ze door Leveroy liepen en bij een huis gingen vragen om voedsel werden hij en zijn kameraad Hermann Langkamp door het lokale verzet gevangen genomen en gedurende diverse weken gevangen gehouden. Na de kerkrazzia op 8 oktober en de daarop volgende toegenomen Duitse zoektochten naar mannen, moesten beide Duitsers steeds vaker verplaatst worden door het verzet. Het aantal mogelijke onderduikadressen werd daardoor steeds minder. Ten einde raad besloten de verzetsmensen om beide gevangenen te doden. Hun stoffelijke resten werden na een brief van een van verzetslieden aan het Rode Kruis in 1952 gevonden en overgebracht naar het Duitse kerkhof in Ysselsteyn.

De zoektocht naar de achtergronden van de gesneuvelden gaat nog steeds door. Op de website van de Stichting is informatie te vinden over de gesneuvelden.

De herdenking zal op 9 november starten om 14:00 uur en vindt plaats aan de Roggelseweg 58 te Haelen nabij het Leudalmuseum en het restaurant St. Elisabethshof (gelegen langs de weg tussen Haelen en Roggel). Het programma verschijnt binnenkort op de website van de Stichting.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk met de Stichting contact op te nemen via het e-mailadres info@monumentoftolerance.com of bel Huub Stollman 06 2367 8701.

Voor informatie over de gesneuvelden zie de website https://monumentoftolerance.com