Op donderdag 26 oktober organiseert Heemkundevereniging Roggel een lezing over het vroegere klooster Keizerbosch in Neer.
De lezing wordt verzorgd door Jo Kuijpers uit Neer.
Keizerbosch heeft in de periode 1200 tot 1800 een grote invloed gehad op de ontwikkeling van Midden-Limburg en het leven van de bevolking.
Dhr. Kuijpers zal vertellen over de wisselende bewoners van dit klooster, hun ambities, rijkdom en armoe en over de uiteindelijke opheffing tijdens de Franse revolutie in 1796.
Ook zal hij ingaan op de betekenis die Keizerbosch heeft gehad voor Roggel.

De lezing vindt plaatsop 26 oktober in de heemkundezaal in  La Rochelle en begint om 20:00 uur. De toegang is vrij.