Op donderdag 2 november vindt in Café Dennenoord oftewel Goeden op de Bos de reünieplaats van klas 1960 van de bewaarschool. Onderstaande foto stond in de Heemkundekalender van april dit jaar en triggerde het organisatie-comité om weer eens een gezellige reünie te organiseren.
Naar vermogen hebben we alle kinderen van deze foto benaderd en uitgenodigd. Mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben en zie je nu pas dit bericht dan kun je je nog opgeven bij Corry 06-55151822.
Al 35 jongens en meisjes zijn van de partij! De inloop is vanaf 15.30 uur en de reünie wordt stipt om 16.00 uur geopend. Er is koffie, vlaai en heel veel oude verhalen met herinneringen aan ‘vreuger! Om 18.30 uur kunnen liefhebbers nog van een overheerlijke BBQ genieten en de reünie is pas afgelopen als de laatste kinderen uit 1960 naar huis zijn gaan. Dit is je laatste kans, zorg dat je erbij bent!!!