Op dinsdag 26 maart wordt een Paasweekviering georganiseerd in La Rochelle. Aanvang 13.30 u.

Samen wordt er een gebedsdienst gevierd. Er wordt niet gecollecteerd, maar in de pauze wordt een loterij georganiseerd waarvan de opbrengst geheel wordt besteed voor het Francis Pope Home in India, een project van Kapelaan Rajan. Kapelaan Rajan zal ook een videopresentatie houden over dit project.

In de pauze wordt er koffie/thee geschonken met paastraktaties.

Opgave is mogelijk voor 19 maart bij:

Mevr. G. Hendriks-Smeets tel. 06-1080 7929

Hr. P. Schreurs                      tel. 06-3773 6557

Mevr. J. Peters-Geelen        tel. 0475 – 49 34 38

Indien u zelf geen vervoer kunt regelen verzoeken wij dit in het tel. gesprek aan te geven.