Nao ’t oetstèlle van ’t Prinsebal höbbe wae, in lien mèt de coronamaotregele die op dit moment geldje, ouch ’t Sjanse Spass Spektakel det aanstaondje zaoterdig plaats zooj vinje oet mótte stèlle. Wae haope det wae dit begin volgendj jaor in kènne haole, en waal op 5 fibrewari. Blief gezóndj en toet den!