Op dinsdag 23 november zal er geen kaart- en rummikubmiddag plaatsvinden in WTV Kloeasterhaof op de Kruissingel. Gezien de maatregelen t.a.v. COVID acht het bestuur dit niet verantwoord. Wij vertrouwen op uw begrip.