3

Kinjer:

1 Rock noe rol later                                                   97 ptn.

Groeate:

Einling

1 Ich höb noew tiën-slippers                                    98 ptn.

2 Traoge Wiefie                                                          88 ptn.

3 lichaam van Chrisdus                                             87 ptn.

4 Hans-worst                                                              83 ptn.

5 Ophokplicht                                                            81 ptn.

6 De piek is vörbie                                                     80 ptn.

7 Ich kom mer neet van ’t gaas aaf                          79 ptn.

8 Ut geit baeter mèt eine helle                                78 ptn

Twiëling

1 Noor-man                                                                93 ptn.

2 Blaoskapel                                                               88 ptn.

3 Wil met haar op de foto                                        87 ptn.

4 Veteraan                                                                  86 ptn.

5 Ze kinne òs allemaol kepot valle                          84 ptn.

6 wae loupe dit jaar neet mèt                                  83 ptn.

7 “Al 25 jaor”                                                              73 ptn.

Kleine Groepe

1 Ut lètste margrietje                                                99 ptn.

2 Wae zeen oet de doead opgestaon.. …                98 ptn.

3 ’t sjiltj mer eine letter                                             91 ptn.

4 Wazelvotte mit vaöl Roggelse kal                         87 ptn.

5 Lekker leute mèt de ganse meute                        81 ptn.

6 KOMKOM-MER                                                       80 ptn.

7 Wae pakke de draod weer op                               76 ptn.

8 Wae Drejje Door                                                     72 ptn.

Groeate Groep

1 Äöverall Roggelse kal                                             98 ptn.

2 Roggels laes plenkske                                             91 ptn.

3 Wae staeke al 11 jaor de draak met uch             88 ptn.

4 Äöveral Roggelse kal op os trolle bal                    82 ptn.

Wages

1 Jungle                                                                       96 ptn.

2 Boorebroelof 2023                                                 92 ptn.

3 Mèt vastelaovendj zeen wae in de wolke            90 ptn.

4 Zoepe, Dit jaor doon wae det in ’t wilde weste   89 ptn.

5 Gein snië oppe berg of ut dal, Roggelse kal….    88 ptn.

6 Waem is Hans zien Grietje?                                   87 ptn.

7 Äöver(v)al Roggelse kal                                          85 ptn.

8 Soldaten                                                                   83 ptn.

9 ’t is gein waer veur te langlaufe dus gaon wae.. 82 ptn.

10 Hie in het wilde weste kenne wae roggelse kal  79 ptn.

11 Wae doon als friet mèt                                          74 ptn.

12 Ut letste joar det we bouwen hubbe wae d’r…  69 ptn.

13 De Theeletubbies                                                    68 ptn.