U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze Paasweekviering. Deze vindt plaats op dinsdag 12 april in BMV La Rochelle aan de Pastoor  Hanraetsstraat 7a  (ingang aan het schoolplein). Aanvang: 13.30 uur. Opgave is wel vereist vóór 5 april. Dit kan telefonisch bij een van de bestuursleden of per mail: jpetersgeelen@home.nl   De leden die geen vervoer zelf kunnen regelen kunnen contact opnemen met mevr. J. Peters-Geelen,  tel. 49 34 38.

Na de opening door voorzitter  hr. M. v.d. Laar wordt er samen gebeden en gezongen. Teksten zijn beschikbaar. Het Seniorenkoor o.l.v. mevr. Veronica Peerboom zingt de liedjes en u kunt

meezingen. In de pauze  wordt een kopje koffie of thee met paastraktatie geserveerd.

Tijdens de viering zal een toelichting worden gegeven op het doel van de collecte:

het Paus Franciscus Huis in India een project van Kapelaan Rajan.

Door het coronavirus was India, het thuisland van onze kapelaan, een van de meest getroffen landen met een hoog aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren hun ouders. Deze kinderen hebben zorg en bescherming nodig. De impact van corona op hun leven is gigantisch. Er is een enorme behoefte aan onderdak, medische zorg en scholing. Door de angst voor corona is niemand bereid deze kinderen een thuis te bieden. Zij blijven alleen en onverzorgd achter.

In het Bisdom in India (van onze kapelaan) werd onderdak gevonden in Anbu Illam, een opvanghuis gerund door Dr. Russel die al 26 jr. ook dove kinderen en kinderen uit zeer arme wijken helpt en zorg aanreikt. Voor de opvang van deze en ouderloze kinderen is veel geld nodig. Er is behoefte aan alles! Kortom: geef wat u kunt missen in de collecte!

Kunt u niet naar onze Paasweekviering komen dan kunt u ook een gift overboeken naar:

Bankrek.nr.NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau Roermond onder vermelding van Pope Francis Home. Nog geldige cadeaubonnen die u wilt doneren kunt u inleveren bij het

Secretariaat Heufke 16, Roggel.

Wij wensen u allen een sfeervolle Paasweekviering toe en vragen u tijdig aanwezig te zijn.

Bestuur Seniorenvereniging Roggel: hr. F. Relouw, Klaproosstr.18 tel. 49 39 16,  P. Jegers tel. 49 26 32, H. Snijders tel. 49 38 33, P. Schreurs tel. 49 27 11, mevr. J. Peters-Geelen, tel. 49 34 38.