Ons doel

Een divers en betaalbaar aanbod van binnen- en buitenactiviteiten, in een prettige leefomgeving, moet voor alle oudere inwoners van Roggel toegankelijk zijn. Mede ter bevordering van sociale contacten, een zinvolle dagbesteding en bewegen in groepsverband. En ook ter voorkoming dat ouderen door ziekte, hun financiële situatie of culturele achtergrond niet kunnen deelnemen aan al dat moois aan activiteiten dat de Seniorenvereniging Roggel te bieden heeft, wekelijks en dagelijks.

Daarvoor zijn extra middelen nodig om de juiste activiteiten op het gebied van ontmoeten, bewegen, recreatie en educatie te kunnen afstemmen op de vraag van de oudere inwoners. Aanschaf en vervanging van materialen, extra ondersteunende middelen en vervoer maakt het voor iedere oudere mogelijk om te kunnen deelnemen en versterkt de lokale gemeenschap.

Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. Leden die een emailadres of app hebben aangegeven voor contact met de RABO, ontvangen een persoonlijke digitale code waarmee gestemd kan worden.  Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen. Heeft u hulp nodig vraag dan uw kinderen of vrienden om uw stem uit te brengen met gebruik van uw emailadres! of app. Steun onze vereniging door uw stem uit te brengen op onze vereniging!