In oktober is Roggel dorp van de maand!

Medewerkers van de gemeente Leudal zijn druk doende om werkzaamheden aan te pakken, in de openbare ruimte, die wenselijk zijn voor inwoners. Denk hierbij aan achterstallig onderhoud, bijv. het opknappen van losse stoeptegels, bankjes, prullenbakken, het rechtzetten van verkeersborden, zwerfvuil opruimen, onkruid verwijderen, etc.

De maand oktober is onderverdeeld in vier thema’s; Groen, Civiel, Water en Vrijwilligers.

Er zal de hele maand een schaftwagen op Markt in het dorp staan.  

Volgende week komt een persbericht van de gemeente dat gepubliceerd wordt op onze social media kanalen en het programma zal in de laatste week van september bekend worden gemaakt.

De energiecoaches van Energie Leudal zijn ook iedere woensdag in de maand oktober bij de schaftwagen aanwezig. Dit is ook een onderdeel van het programma.

De dorpsraad zou het zeer op prijs stellen als jullie met ons mee willen denken:

Mochten jullie nu al concrete werkzaamheden, activiteiten en/of evenementen weten die in oktober gepland kunnen, of al locaties weten waar sowieso onderhoud gepleegd kan worden,  dan horen we graag welke plekken dat zijn. info@dorpsraadroggel.nl                                                                                                                                    

Namens de Dorpsraad Roggel

Voorzitter Thea van Eijkelenburg

06-10366862