Beste inwoners van Roggel.


Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het onderhoud van de Roggelse beek de laatste jaren zwaar achter blijft bij wat je van een beekdal in de bebouwde kom mag verwachten.
Met name het voortwoekerende riet zorgt ervoor dat het zicht op de beek praktisch overal is verdwenen in met name de zomermaanden. Ook de achtertuinen van de Schipperstraat en Koppelstraat dreigen visite te krijgen van deze woekeraar. Ik ben hierover in contact met het waterschap en de gemeente Leudal. Ik ervaar dat de bereidheid om stappen te ondernemen om het rietprobleem structureel aan te pakken vaag en marginaal zijn. Dit mede omdat bij het waterschap tot op heden geen klachten zijn binnengekomen. Het lijkt mij dan ook tijd tot actie. Als u van mening bent dat het beekdal weer een parkachtige uitstraling dient te krijgen dan vraag ik u uw mening hierover per mail te sturen naar de redactie van het Roggels Keteerke. Via de redactie zal ik er voor zorgen dat onze klachten en aanbevelingen bij het waterschap en de gemeente terecht komen. Ik dank u voor uw medewerking.


Leo Hobus, Apollolaan 3, Roggel.