Dorpsraad Roggel laat weten!

Gratis bomen voor inwoners gemeente Leudal

Op zaterdag 18 november aanstaande deelt de gemeente Leudal weer bomen uit. De gemeente Leudal gaat

de komende jaren 37.000 extra bomen aanplanten. Voor elke inwoner een extra boom. Een onderdeel van

dit plan is het aanplanten van bomen die van nature in het landschap van de gemeente Leudal voorkomen,

de streekeigen en inheemse bomen. Deze zijn belangrijk voor de biodiversiteit in onze gemeente en maken

ook deel uit van kleine landschapselementen. Een groot aantal verschillende soorten vogels en insecten

hebben deze streekeigen en inheemse bomen nodig voor voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Veel

karakteristieke kleine landschapselementen, zoals bosjes, knotwilgen en houtsingels, zijn echter de

afgelopen decennia verdwenen.

“Een belangrijke doelstelling van de gemeente Leudal is het vergroenen en verduurzamen van de gemeente. Daar

gaan we als gemeente een bijdrage aan leveren en nodigen de inwoners graag uit om dit ook te doen. Vorig jaar

zijn al 1.250 fruitbomen uitgedeeld, wat een groot succes bleek. Daarom gaan we nogmaals een aantal bomen

beschikbaar stellen voor de inwoners”. Het planten van een inheemse en streekeigen boom in de eigen tuin is een

belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en zorgt tijdens een warme zomer ook voor de nodige verkoeling volgens

wethouder Martens.

Inheems en streekeigen bomen

Om de biodiversiteit te vergroten stelt de gemeente Leudal gratis een bomenpakket van 3 soorten inheemse en

streekeigen bomen beschikbaar. Het bomenpakket bestaat uit een winterlinde, een zoete kers en een schietwilg.

De winterlinde (Tilia cordata) groeit op alle grondsoorten en is een belangrijke voedselbron voor bijen. Lindebomen

worden ook vaak gebruikt als leiboom. Daarnaast is de winterlinde minder gevoelig voor luisaantasting dan andere

soorten lindebomen. De vruchten van de zoete kers (Prunus avium) is voor veel vogels een lekkernij. Tevens zijn

verschillende soorten insecten voor hun voedsel afhankelijk van de zoete kers. De zoete kers wordt veel

aangeplant in singels, bosranden en houtwallen. In de beekdalen en langs waterlopen staan vaak knotwilgen,

meestal worden schietwilgen (Salix alba) hiervoor gebruikt. In oudere knotwilgen ontstaan verschillende spleten en

holtes, die gebruikt worden door verschillende diersoorten. De steenuil en wilde eend gebruiken vaak oude

knotwilgen om te broeden.

Let wel op dat de bomen voldoende ruimte hebben om te kunnen uitgroeien tot een volwassen boom. Houdt

minimaal 6 (voor de knotwilgen) tot 10 meter aan als afstand tussen de bomen (en ten opzichte van bestaande

bomen en bouwwerken). Daarnaast moeten bomen minimaal 2,0 meter uit de erfgrens geplant worden.

Door het aanplanten van dit bomenpakket maakt u uw tuin, erf of perceel weer een stuk biodiverser en groener!

Zaterdag 18 november

Inwoners uit de gemeente Leudal kunnen op zaterdag 18 november aanstaande, tussen 09:00 en 11:00 uur, een

bomenpakket ophalen op de parkeerplaats van het gemeentehuis, adres Leudalplein 1 te Heythuysen. Per

huishouden kan maar 1 bomenpakket afgehaald worden. Bij het afhalen volgt u de instructies van de aanwezige

medewerkers. De bomen zijn circa 3,0 meter lang en daardoor ook makkelijk te vervoeren. De winterlinde en zoete

kers zijn duurzaam geteeld en van autochtone herkomst (het zaad of de stekken voor de vermeerdering zijn

afkomstig uit Nederland). De wilgenbomen zijn wilgenstokken die door de Buitendienst zijn “geoogst” bij het

knotten van wilgenbomen in onze gemeente. Deze wilgenstokken maken snel weer wortels in een vochtige grond

en groeien weer uit tot een wilgenboom.

Op=op

Er worden in totaal 250 stuks boompaketten beschikbaar gesteld, reserveren is helaas niet mogelijk, ‘op = op’.

Daarnaast wordt pas om 09:00 uur gestart met het uitdelen van de bomenpaketten.

Samen maken we de gemeente Leudal Duurzaam!

____________________________________________________________