Een mantelzorger biedt langdurig en intensief zorg aan een partner, familielid, buur of vriend. Deze vorm van zorg komt steeds vaker voor, maar is daar­mee niet vanzelfsprekend. Gemeente Leudal vindt het belangrijk dat deze inwoners gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Extra aandacht

Jaarlijks besteedt de gemeente daar tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november extra aandacht aan. In opdracht van de gemeente organiseerde Synthese met vele vrijwilligers een muzikale lunch voor mantelzorgers: een bijeenkomst in het teken van ontmoeting, ervaringen delen en ontspanning. Daarnaast werden dit jaar 379 man­telzorgcomplimenten en 873 mantelzorgattenties aange­vraagd die voor het einde van dit jaar uitgereikt worden.

Het verschil maken

Wethouder Huub van Helden: ‘Mantelzorgers zorgen onvoorwaardelijk voor een naaste. Zij maken het mogelijk dat iemand die langdurig ziek is of een beperking heeft zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Ik vind het belangrijk dat deze inzet erkend én gewaardeerd wordt, want mantelzorgers maken in het da­gelijkse leven het verschil.’

In de gemeente Leudal worden activiteiten georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Leudal in samenwerking met inwoners, verenigingen, lokale sponsors en organisaties. Meer informatie op www.leudal.nl/mantelzorg