Dit is een initiatief dat mensen laat nadenken over de vraag wie er voor ze zijn als ze hulp nodig hebben. Maar ook voor wie je zelf iets kan betekenen. Het gaat vooral over netwerkversterking. Met een wederkerige benadering: Wat kan ik zelf, wat kan ik geven, wat heb ik nodig?

Bij de aftrap werden de 65+ bewoners van wijk Molenweg en omgeving uitgenodigd. Uit de 9 straten kwamen 26 bewoners op 21 en 26 september naar de eerste twee bijeenkomsten van ‘Goed voor Elkaar’ in Roggel. Daarnaast ontvingen we enkele verzoeken voor een huisbezoek.
Deze mooie respons geeft ons de energie om het project voort te zetten.

Tijdens de bijeenkomst werd, onder begeleiding van getrainde vrijwilligers, het gesprek gevoerd over hoe het eigen netwerk er uitziet en ingezet kan worden. Hierbij werden veel mooie praktijkvoorbeelden gedeeld:

  • Zo waren er in een buurt afspraken om op een bepaalde tijd het rolluik te openen zodat de buren konden zien dat alles in orde was.
  • Ook werd er als tegenprestatie voor het grasmaaien regelmatig een lekkere pan soep gemaakt.

Initiatieven werden uitgewisseld waarmee ook anderen aan de slag kunnen en willen gaan. Om bij een hulpvraag een beroep te kunnen doen op een ander moeten wel goede afspraken met elkaar worden gemaakt; dit is belangrijk zo bleek uit de gesprekken en voorbeelden die ter tafel kwamen.

Elke aanwezige bewoner ontving een “netwerkkaart” waarop aandachtspunten staan: wat kan ik , wat heb ik nodig? De kaart geeft inzicht en blijft privé voor degene die ze invult.

Ook de “Informatiegids Zorg en Leefbaarheid Leudal” kan veel helderheid verschaffen ten aanzien van de (on-)mogelijkheden om hulp te krijgen. Deze is o.a. verkrijgbaar bij Synthese (Business centrum Roggel), de bibliotheek en het gemeentehuis.

“Goed voor Elkaar” gaat verder in Roggel in een aantal wijken en wel vanaf eind februari 2024. Het doel is om uiteindelijk alle Roggelse inwoners informeren. En nog mooier zou het zijn als de dorpen in Gemeente Leudal dit initiatief zullen gaan volgen.

Namens Gezamenlijke organisaties Goed voor Elkaar (Gemeente Leudal, Burgerkracht, Jozefhuis, Seniorenvereniging en Ouderenadviseurs, Naoberzorgpunt, Synthese, De Zonnebloem)