Beste Mensen,

    Leerlingen van Basisschool De Zjwiek m.n. communicantjes hebben leuke paaskaarten

    en tekeningen gemaakt voor de senioren die ziek of eenzaam zijn.

    U treft hierbij een mooie foto aan.

    Er wordt aan u gedacht en tijdens de Paasweekviering wordt er ook gebeden voor u.

    Het Bestuur van Seniorenvereniging Roggel wenst u fijne Paasdagen!