PAROCHIE-NIEUWSBRIEF H. Isidorus – Heibloem H. Martinus – Neer H. Petrus – Roggel nummer 28 – juni 2022 www.federatiekana.nl

Let op de gewijzigde emailadressen van de parochiekantoren!
Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van de nieuwsbrief.

Wat vieren we met Pinksteren?

Elk jaar vieren we 50 dagen na Pasen Pinksteren, een belangrijk feest waarbij het toch niet altijd duidelijk is wat we vieren. De naam van het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50 betekent. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren we met Pinksteren: dat we vervuld mogen worden van Gods geest. Jezus’ eerste volgelingen hadden, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, tijd nodig hadden om alles wat er gebeurd was te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie.

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk.

Wie is die heilige Geest?

Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt misschien raar, maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit.

Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt contact. God de heilige Geest komt bij je binnen. De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in mensen zelf werkt.

Felicitatie aan onze dopelingen

Op 29 mei mocht in onze  in onze parochiekerk in Roggel Thijs de Bresser het sacrament van het Doopsel mogen ontvangen. En op dezelfde dag werd in de Mariakapel Nard van Melick door het doopsel opgenomen in de kerk. In Heibloem werd ook op 29 mei Alexa Klaessen gedoopt.  We feliciteren de dopelingen, hun ouders, peetouders en alle familieleden met deze belangrijke stap in hun leven! Het opgeven voor een doopsel in onze parochies in Heibloem, Neer en Roggel kan via Jeanine van de Kruijs, telefoon: 0475-495568.


Proficiat aan de communicanten van Neer

Op Hemelvaartsdag mochten 8 jongens en meisjes in onze parochiekerk in Neer de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ook via deze weg onze hartelijke felicitaties aan hen allemaal, en aan hun ouders, broertjes en zusjes!

Bedevaart naar Lourdes

Zoals eerder aangekondigd gaan mij met onze parochiefederatie op bedevaart per bus naar Lourdes van 05 tot en met 13 sept., ook zal pastoor Lipsch deelnemen aan deze bedevaart. Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen uit onze federatie Kana zouden deelnemen. U kunt zich nog steeds aanmelden, de informatie vindt u achter in de kerk of bij Nancy Smeets tel: 0475-581519.

Processie

Op 26 juni aanstaande zal zowel in onze parochie in Neer als in Roggel de Sacramentsprocessie gehouden worden. Na de H. Mis (let op de afwijkende tijd in Neer!) zullen we rondtrekken door onze parochie. De afgelopen twee jaar hebben de processies niet kunnen trekken door de Corona-beperkingen maar dit jaar kunnen we dit mooie en oude gebruik gelukkig weer oppakken. Weet u van harte welkom om op 26 juni de Mis mee te vieren in onze kerk en vervolgens mee te trekken met de processie!

Bijbelavond
De laatste bijbelavond voor de zomerstop zal zijn op 27 juni om 20:00 in het parochie-centrum voor Haelen. Deelname aan de ze avond staat open voor alle geïnteresseerden en is geheel kosteloos.

Heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag 15 mei werd Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door paus Franciscus in Rome, hij is de eerste Nederlander die sinds 2007 heilig is verklaard. Titus wordt door velen als een inspiratiebron gezien door zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland en trad op 17-jarige leeftijd toe tot de kloosterorde van de karmelieten waar hij ook tot priester werd gewijd. Gedurende zijn tijd als kloosterling heeft hij ook enige tijd doorgebracht in het Karmelietenklooster in Merkelbeek in ons Bisdom. Vanaf de jaren 20 in de vorige eeuw was hij als hoogleraar en rector verbonden aan de universiteit in Nijmegen.  Brandsma heeft zich altijd openlijk verzet tegen het nazisme. In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen ervan te overtuigen geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de Nazi’s als een openlijke daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord.

In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na zijn dood – is hij door Paus Franciscus heilig verklaard.

Dit jaar wijding vijf nieuwe priesters

Dit voorjaar worden er vijf nieuwe priesters gewijd die in het bisdom Roermond aan de slag gaan. In februari is kapelaan Christyraj Francis in zijn thuisbisdom in Sri Lanka tot priester gewijd.

In april hebben in India de wijdingsplechtigheden plaatsgevonden van Francis Sahayam, Vins Siju Bysingh Vincent en Arulraj Mariasusai. Kapelaan Francis is in ons dekenaat werkzaam in de parochiefederatie Emmaus. Op zaterdag 11 juni vindt in Roermond de priesterwijding plaats van Miguel Alberto. Dit gebeurt tijdens een plechtige viering door hulpbisschop Everard de Jong. De priesterwijding vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 10.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanleveren misintenties

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van juli en augustus is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VOOR 22 JUNI.

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN
woensdag 1 juni
neer:9:00 uur h. mis – voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging  
Zaterdag 4 JUNI
Neer:19:00 uur h. mis – als Jrd. voor Driena Verboeket – als Jrd. voor de overledenen van de fam. Dorssers – Spee  
zondag 5 JUNI
NEER:9:30 UUR H. MIS vervalt  
roggel:9:30 uur eerste heilige communie – als Jrd. voor Wiel Coenen en Toos Coenen-Vullers – voor alle communicanten en hun familie
heibloem:11:00 uur  h. mis (opgeluisterd door het kerkkoor) – voor alle vluchtelingen  
neer:14:00 uur DOOPSEL Lydia en kody vrenken  
heibloem:15:00 uur doopsel armelle driessen  
WOENSDAG 8 juni
neer:9:00 uur h. mis – voor de jarigen van deze maand  
zaterdag 11 juni
neer:19:00 uur h. mis – als Jrd. voor José Paffen – ter ere van de H. Antonius en voor alles weldoeners van de Antoiuskapel  
zondag 12 juni
roggel:9:30 uur h. mis voor het welzijn van onze parochie  
heibloem:11:00 uur h. mis – voor alle zieke mensen  
woensdag 15 juni
neer:9:00 UUR H. MIS AAN DE MARIAKAPEL – voor alle mensen, die in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis verblijven  

zaterdag 18 juni
roggel:    19:00 uur H. MIS – voor Thei Klompen en Odilia Vestjens – voor Mechtildis Klompen en Martinus Smets en overleden familie – voor Lies Fleuren-Aerts en overleden familie – voor Jan Janssen en Toke Janssen-Roost  
zondag 19 juni
neer:     HEIBLOEM:     heibloem:9:30 UUR H. MIS
– voor de overleden ouders Geraets – Joosten   11:00 UUR H. MIS
– voor het welzijn van onze parochies   13:00 UUR Doopsel Lois en Nola Baetsen    
woensdag 22 juni
NEER:9:00 uur h. mis – voor het welzijn van de parochie  
zaterdag 25 juni
neer:19:00 uur h. mis vervalt ivm processie morgen  

zondag 26 juni
NEER:9:00 uur H. MIS (LET OP TIJDSTIP!) met aansluitend Sacramentsprocessie – als Jrd. voor Mia Luijten – Vaes en Jan Luijten – voor alle mensen, die zich weer ingezet hebben voor onze jaarlijkse Sacramentsprocessie

 
roggel:9:30 uur H. MIS MET AANSLUITEND SACRAMENTSPROCESSIE – voor alle mensen in nood  
heibloem:11:00 UUR H. MIS – voor alle mensen in zieken- en verzorgingshuizen  
woensdag 29 juni
Neer:9:00 uur h. mis
– voor de kinderen, die onlangs gedoopt zijn, en hun ouders      
  
  

Contactgegevens Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17 Haelen, kapelaan@clusterkana.nl Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001   Parochie St. Isidorus Heibloem: Kerk: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393 Email: heibloem@federatiekana.nl Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18   Parochie H. Martinus Neer: Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968 Parochiekantoor/ Parochiehuis: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968 Email: neer@federatiekana.nl Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90          Parochie H. Petrus Roggel: Kerk: Markt 1, 6088 BP Roggel Parochiekantoor: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393 Email: roggel@federatiekana.nl Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34
 
PAROCHIE-NIEUWSBRIEF
H. Isidorus – Heibloem
H. Martinus – Neer
H. Petrus – Roggel
nummer 28 – juni 2022
www.federatiekana.nl
 
Let op de gewijzigde emailadressen van de parochiekantoren!
Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van de nieuwsbrief.

Wat vieren we met Pinksteren?

Elk jaar vieren we 50 dagen na Pasen Pinksteren, een belangrijk feest waarbij het toch niet altijd duidelijk is wat we vieren. De naam van het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50 betekent. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren we met Pinksteren: dat we vervuld mogen worden van Gods geest. Jezus’ eerste volgelingen hadden, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, tijd nodig hadden om alles wat er gebeurd was te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie.
Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk.
Wie is die heilige Geest?
Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt misschien raar, maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit.
Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt contact. God de heilige Geest komt bij je binnen. De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in mensen zelf werkt.
Felicitatie aan onze dopelingen

Op 29 mei mocht in onze  in onze parochiekerk in Roggel Thijs de Bresser het sacrament van het Doopsel mogen ontvangen. En op dezelfde dag werd in de Mariakapel Nard van Melick door het doopsel opgenomen in de kerk. In Heibloem werd ook op 29 mei Alexa Klaessen gedoopt.  We feliciteren de dopelingen, hun ouders, peetouders en alle familieleden met deze belangrijke stap in hun leven! Het opgeven voor een doopsel in onze parochies in Heibloem, Neer en Roggel kan via Jeanine van de Kruijs, telefoon: 0475-495568.
 

Proficiat aan de communicanten van Neer

Op Hemelvaartsdag mochten 8 jongens en meisjes in onze parochiekerk in Neer de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ook via deze weg onze hartelijke felicitaties aan hen allemaal, en aan hun ouders, broertjes en zusjes!
 
Bedevaart naar Lourdes

Zoals eerder aangekondigd gaan mij met onze parochiefederatie op bedevaart per bus naar Lourdes van 05 tot en met 13 sept., ook zal pastoor Lipsch deelnemen aan deze bedevaart. Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen uit onze federatie Kana zouden deelnemen. U kunt zich nog steeds aanmelden, de informatie vindt u achter in de kerk of bij Nancy Smeets tel: 0475-581519.
 
Processie
Op 26 juni aanstaande zal zowel in onze parochie in Neer als in Roggel de Sacramentsprocessie gehouden worden. Na de H. Mis (let op de afwijkende tijd in Neer!) zullen we rondtrekken door onze parochie. De afgelopen twee jaar hebben de processies niet kunnen trekken door de Corona-beperkingen maar dit jaar kunnen we dit mooie en oude gebruik gelukkig weer oppakken. Weet u van harte welkom om op 26 juni de Mis mee te vieren in onze kerk en vervolgens mee te trekken met de processie!
 
Bijbelavond
De laatste bijbelavond voor de zomerstop zal zijn op 27 juni om 20:00 in het parochie-centrum voor Haelen. Deelname aan de ze avond staat open voor alle geïnteresseerden en is geheel kosteloos.
 
Heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag 15 mei werd Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door paus Franciscus in Rome, hij is de eerste Nederlander die sinds 2007 heilig is verklaard. Titus wordt door velen als een inspiratiebron gezien door zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland en trad op 17-jarige leeftijd toe tot de kloosterorde van de karmelieten waar hij ook tot priester werd gewijd. Gedurende zijn tijd als kloosterling heeft hij ook enige tijd doorgebracht in het Karmelietenklooster in Merkelbeek in ons Bisdom. Vanaf de jaren 20 in de vorige eeuw was hij als hoogleraar en rector verbonden aan de universiteit in Nijmegen.  Brandsma heeft zich altijd openlijk verzet tegen het nazisme. In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen ervan te overtuigen geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de Nazi’s als een openlijke daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord.
In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na zijn dood – is hij door Paus Franciscus heilig verklaard.
 
Dit jaar wijding vijf nieuwe priesters
Dit voorjaar worden er vijf nieuwe priesters gewijd die in het bisdom Roermond aan de slag gaan. In februari is kapelaan Christyraj Francis in zijn thuisbisdom in Sri Lanka tot priester gewijd.
In april hebben in India de wijdingsplechtigheden plaatsgevonden van Francis Sahayam, Vins Siju Bysingh Vincent en Arulraj Mariasusai. Kapelaan Francis is in ons dekenaat werkzaam in de parochiefederatie Emmaus. Op zaterdag 11 juni vindt in Roermond de priesterwijding plaats van Miguel Alberto. Dit gebeurt tijdens een plechtige viering door hulpbisschop Everard de Jong. De priesterwijding vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 10.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Aanleveren misintenties
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief van juli en augustus is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven VOOR 22 JUNI.
 
H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN
woensdag 1 juni
neer:
9:00 uur h. mis
– voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging
 
Zaterdag 4 JUNI
Neer:
19:00 uur h. mis
– als Jrd. voor Driena Verboeket
– als Jrd. voor de overledenen van de fam. Dorssers – Spee
 
zondag 5 JUNI
NEER:
9:30 UUR H. MIS vervalt
 
roggel:
9:30 uur eerste heilige communie
– als Jrd. voor Wiel Coenen en Toos Coenen-Vullers
– voor alle communicanten en hun familie
heibloem:
11:00 uur  h. mis (opgeluisterd door het kerkkoor)
– voor alle vluchtelingen
 
neer:
14:00 uur DOOPSEL Lydia en kody vrenken
 
heibloem:
15:00 uur doopsel armelle driessen
 
WOENSDAG 8 juni
neer:
9:00 uur h. mis
– voor de jarigen van deze maand
 
zaterdag 11 juni
neer:
19:00 uur h. mis
– als Jrd. voor José Paffen
– ter ere van de H. Antonius en voor alles weldoeners van de Antoiuskapel
 
zondag 12 juni
roggel:
9:30 uur h. mis
voor het welzijn van onze parochie
 
heibloem:
11:00 uur h. mis
– voor alle zieke mensen
 
woensdag 15 juni
neer:
9:00 UUR H. MIS AAN DE MARIAKAPEL
– voor alle mensen, die in een ziekenhuis of in een verzorgingshuis verblijven
 

zaterdag 18 juni

roggel:
 
 
19:00 uur H. MIS
– voor Thei Klompen en Odilia Vestjens
– voor Mechtildis Klompen en Martinus Smets en overleden familie
– voor Lies Fleuren-Aerts en overleden familie
– voor Jan Janssen en Toke Janssen-Roost
 
zondag 19 juni
neer:
 
 
HEIBLOEM:
 
 
heibloem:
9:30 UUR H. MIS
– voor de overleden ouders Geraets – Joosten
 
11:00 UUR H. MIS
– voor het welzijn van onze parochies
 
13:00 UUR Doopsel Lois en Nola Baetsen
 
 
woensdag 22 juni
NEER:
9:00 uur h. mis
– voor het welzijn van de parochie
 
zaterdag 25 juni
neer:
19:00 uur h. mis vervalt ivm processie morgen
 

zondag 26 juni

NEER:
9:00 uur H. MIS (LET OP TIJDSTIP!) met aansluitend Sacramentsprocessie
– als Jrd. voor Mia Luijten – Vaes en Jan Luijten
– voor alle mensen, die zich weer ingezet hebben voor onze jaarlijkse Sacramentsprocessie


 
roggel:
9:30 uur H. MIS MET AANSLUITEND SACRAMENTSPROCESSIE
– voor alle mensen in nood
 
heibloem:
11:00 UUR H. MIS
– voor alle mensen in zieken- en verzorgingshuizen
 
woensdag 29 juni
Neer:
9:00 uur h. mis
– voor de kinderen, die onlangs gedoopt zijn, en hun ouders
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl
Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208


Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17 Haelen, kapelaan@clusterkana.nl Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001
 
Parochie St. Isidorus Heibloem:
Kerk: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem
Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393
Email: heibloem@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18
 
Parochie H. Martinus Neer:
Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968
Parochiekantoor/ Parochiehuis: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968
Email: neer@federatiekana.nl
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90       
 
Parochie H. Petrus Roggel:
Kerk: Markt 1, 6088 BP Roggel
Parochiekantoor: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393
Email: roggel@federatiekana.nl
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34